SOLENERGIPAKET

SOLENERGIPAKET

LÄMPLIG LÖSNING FÖR ALLA KONSUMENTER
FÖR ATT MINSKA ELKOSTNADERNA

De minskade kostnaderna för solceller, och den ökade kostnaden för el under de senaste åren, har påskyndat elnätets likadana uppbyggnad i många delar av världen.
Ekoenersol skapar synergier mellan kunskap, hantering och stömkvalitetsförbättring med hjälp av förnybara resurser, och har utformat solenergilösningspaket för både ögonblicklig förbrukning som isolerad och hybrid för hushållens konsumtion, handel och industrier.

1. Modulärt System

2. Själv-konsumtionssystem

1. MODULÄRT SYSTEM

Paketen kan installeras som ett modulsystem för att uppfylla konsumtionsbehovet beroende på utrymme och konsumenternas efterfrågan. Du kan beställa ytterligare tjänster som design, konstruktion och installation av projektet.

Solenergipaketen är utformade för att uppfylla behov till alla typer av utrymmen som kräver elektricitet.
Perfekt för följande anläggningar:

Skolor Elfordonsstationer
Sjukhus Parkeringar
Hotell Utomhus
Restauranger Köpcenter
Spa Bostadshus
Masías Vårdhem
Gym Marknader
Bensinstationer Administrationsbyggnader
FOTO-SISTEMA-MODULAR

2. SJÄLV-KONSUMTIONSSYSTEM

På grund av att kunder har olika efterfrågan och konsumtion av el har vi utformat olika lösningar som passar varje situation för att optimera effektiviteten, förenkla driften och göra det möjligt att få högsta möjliga kostnadsbesparing inom solenergi. Paketen som erbjuds är grupperade i tre kategorier, beroende på tidsförhållandet i varje enskilt fall mellan solenergiproduktion och elförbrukning:

1. INSTANT SELF-CONSUMPTION SYSTEM WITH GRID

2. INSTANT SELF-CONSUMPTION SYSTEM WITHOUT FEED INTO THE GRID (ON GRID)

3. HYBRID SYSTEM COMPATIBLE WITH EXTERNAL GENERATORS (ON GRID)

4. HYBRID SYSTEM WITH EXTERNAL BATTERY COMPATIBLE WITH EXTERNAL GENERATORS (ON GRID)

5. OFF GRID SYSTEM WITH BATTERIES (OFF GRID)

6. HYBRID SYSTEM COMPATIBLE WITH EXTERNAL GENERATORS (OFF GRID)

SolarWorld2-1024x682