Solenergi gatubelysningspaket

Solenergi gatubelysningspaket

Paketmodeller

1. GREEN CITY KOMPLETT SOLENERGIPAKET
2. SMART CITY ANPASSNINGSBAR SOLENERGIPAKET
3. ECO CITY SOLENERGIPAKET UTAN STÅNG

1. GREEN CITY KOMPLETT SOLENERGIPAKET

Green City gatubelysning är en komplett lösning inklusive självinstallerande system som har alla nödvändiga komponenter för installation. Solsystemet erbjuder hållbara och prisvärda lösningar utanför elnätet för platser där det hittills var otänkbart att finna belysningslösningar . Och viktigast av allt är att det ger stora ekonomiska besparingar. 

 

green-city-kit-solar-de-alumbrado-público

2. SMART CITY ANPASSNINGSBAR SOLENERGIPAKET

Solenergipaket som anpassas till gatubelysningen är den perfekt lösningen för att anpassa sig till den befintliga strukturen av offentlig gatubelysning.
Det anpassningsbara paketet är en lösning som bidrar till ekonomiska besparingar eftersom kunden sparar anläggningsarbeteskostnader och sparar transportkostnader för stången, och viktigast av allt sparar tid.

eco-city-kit-solar-de-alumbrado-público-1024x568

3. ECO CITY SOLENERGIPAKET UTAN STÅNG

Eco city solenergi är en justerbar lösning där vi ger kunden möjligheten att köpa paketet utan stången. Köp en stång på den lokala marknaden för att spara kostnader och transportering.
Kunden kan köpa stången på den lokala marknaden efter att vi rådgivit dem om vilken storlek som behövs till vårt paket. Det är en ekonomisk och tidsbesparande lösning.

smart-city-kit-solar-de-alumbrado-público